© MADATEX, s.r.o., 2012 www.3dworks.sk Kotevný systém pre opláštenie hál Samovrtné skrutky oceľové DURAL Spojenie dvoch tenkých plechov (vŕtacia kapacita max. 2 x 1,25 mm) 4,8 x 16 zápich pod hlavou 2,0 mm zápich pod hlavou 4,5 mm 500 - bez zápichu 4,8 x 20 500 1000 6,3 x 22 500 500 6,3 x 25 500 500 7,5 x 28 500 500 7335 7335 7340 7346 6,3 x 22 - 500 6,3 x 32 - 500 7339 6,3 x 22 500 500 zápich pod hlavou 2,5 mm 6,3 x 23 500 500 Do tenkostenných profilov 7310 4,8 x 19 500 1000 Rozmer v mm Balenie skrutky bez podl. Balenie skrutky s podl. G14 vŕt. kapacita 1,0 - 4,5 mm 4,8 x 28 4,8 x 38 4,8 x 50 500 500 500 500 500 500 7342 5,5 x 25 - 500 5,5 x 32 - 500 Rozmer v mm Balenie skrutky bez podl. Balenie skrutky s podl. 7310 vŕt. kapacita 1,2 - 3,5 mm Využit. dĺžka 12 18 31 42 Využit. dĺžka 6 14 5,5 x 25 500 500 5,5 x 32 5,5 x 38 5,5 x 48 500 500 500 500 500 500 7320 15 20 20 20 Rozmer v mm Balenie skrutky bez podl. Balenie skrutky s podl. G16 vŕt. kapacita 1,2 - 3,5 mm Využit. dĺžka 5,5 x 43 5,5 x 51 5,5 x 57 5,5 x 70 5,5 x 82 5,5 x 95 28 37 43 56 68 81 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Do ocele max. 6 mm 7343 5,5 x 25 - - 500 Rozmer v mm Balenie skrutky bez podl. Balenie skrutky s podl. vŕt. kapacita 1,5 - 6,0 mm 6,3 x 22 500 7327 Využit. dĺžka 13 10 6,3 x 25 500 500 Rozmer v mm Balenie skrutky bez podl. Balenie skrutky s podl. G16 vŕt. kapacita 1,5 - 6,0 mm 7325 - ako 7327, ale hlava SW 3/8 Využit. dĺžka 10 Rozmer v mm Balenie skrutky bez podl. Balenie skrutky s podl. G16 vŕt. kapacita 1,5 - 6,0 mm Využit. dĺžka 6,3 x 32 6,3 x 38 6,3 x 45 6,3 x 50 6,3 x 60 6,3 x 70 6,3 x 80 6,3 x 100 6,3 x 115 6,3 x 126 500 500 500 500 500 500 500 250 250 250 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 17 30 30 35 45 55 65 85 100 111 7327 5,5 x 22 500 500 Rozmer v mm Balenie skrutky bez podl. Balenie skrutky s podl. G16 vŕt. kapacita 3,0 - 6,0 mm Využit. dĺžka 8 7344 Do ocele 4,0 - 12,5 mm 5,5 x 32 5,5 x 38 500 500 500 500 Rozmer v mm Balenie skrutky bez podl. Balenie skrutky s podl. G16 Využit. dĺžka 11 17 7330 5,5 x 32 5,5 x 38 5,5 x 51 5,5 x 67 5,5 x 76 5,5 x 100 5,5 x 115 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 250 Rozmer v mm Balenie skrutky bez podl. Balenie skrutky s podl. G16 Využit. dĺžka 11 17 30 46 55 79 94 7330 Rozmer v mm Balenie skrutky bez podl. Balenie skrutky s podl. G16 Využit. dĺžka 6,3 x 38 6,3 x 51 500 500 500 500 17 30 7336 Do ocele 6,0 - 18,0 mm 6,3 x 43 500 500 Rozmer v mm Balenie skrutky bez podl. Balenie skrutky s podl. G16 Využit. dĺžka 21 7341 Do dreva (vŕtacia kapacita max. 2 x 1,25 mm) 4,8 x 23 4,8 x 35 4,8 x 60 500 500 500 1000 500 500 Rozmer v mm Balenie skrutky bez podl. Balenie skrutky s podl. A14 Využit. dĺžka 7341R 4,8 x 35 500 - Rozmer v mm Balenie skrutky bez podl. Balenie skrutky s podl. R10 Využit. dĺžka skrutka so širokou prírubou a podl. R10 7347 6,0 x 25 6,0 x 36 6,0 x 45 6,0 x 64 6,0 x 72 6,0 x 82 6,0 x 90 6,0 x 125 500 500 500 500 250 250 250 100 500 500 500 500 500 500 500 100 Rozmer v mm Balenie skrutky bez podl. Balenie skrutky s podl. G16 Využit. dĺžka